logo

 Izgradnja biciklističke staze u Gospodarskoj ulici u Donjem Stupniku - Općina Stupnik

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

 

Naziv projekta: Izgradnja biciklističke staze u Gospodarskoj ulici u Donjem Stupniku

Opis projekta: Izgradnja biciklističke staze uz sjevernu stranu postojećeg kolnika u Gospodarskoj ulici, od ulice Dolenice na istoku do ulice Stupničke Šipkovine na zapadu te uređenje postojećih autobusnih ugibališta. Biciklistička staza predviđa se u koridoru širine 2,50 m u duljini od cca 1.300,00 m.

Cilj projekta i očekivani rezultati: Cilj je povećati kvalitetu kretanja stanovništva, učinkovitost prometnih rješenja, smanjuje zagađenje i devastacija okoliša, povećava sigurnost te razvija društveno-prihvatljiv oblik prometa. Upravljanje mobilnošću u smislu upravljanja dostupnosti javnog prijevoza na području Urbane aglomeracije Zagreb podrazumijeva kreiranje dugoročno održivog prometnog sustava koji omogućuje visok stupanj mobilnosti najvećeg mogućeg broja građana. Projektom se želi utjecati na rješavanje problema koje današnji prometni sustavi generiraju, poput gubitka vremena, ljudskih života, štetnog utjecaja na okoliš, štetnog utjecaja na zdravlje ljudi i velikog zauzimanja prostora.

Nositelj projekta: Općina Stupnik

Ukupna vrijednost projekta: 2.980.950,00 kn

EU sufinanciranje projekta: 2.533.807,50 kn

Proračun Općine Stupnik: 447.142,50 kn

Razdoblje provedbe projekta: 24.09.2019.-01.09.2022.

Kontakt osoba za više informacija: Koraljka Bjedov, 01/6593987

www.strukturnifondovi.hr

Thank you for your upload

Skip to content