logo

Sustav zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidencija lokacija odbačenog otpada - Općina Stupnik

Sustav zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidencija lokacija odbačenog otpada

 

Sukladno odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom  („Narodne novine“, broj 94/13), obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad (divlje odlagalište) potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu:

OPĆINA STUPNIK

GORNJOSTUPNIČKA 33

10255 GORNJI STUPNIK

Ili na e-mail: komunalni.redar@stupnik.hr

Thank you for your upload

Skip to content