logo

- Općina Stupnik

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

 

Članak 1.

U Odluci o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 35/2020) točka Ill. mijenja se i glasi:

,,Prilikom ulaska i izlaska s područja iz točke I. ove Odluke moraju se poštovati sljedeće

mjere:

  • socijalnog distanciranja
  • ne zadržavanja na javnim prostorima
  • posjedovati valjanu propusnicu izdanu kroz sustav e-Propusnica.

 

Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju putem sustava e-Propusnica:

  • za okolnosti iz točke II.a, II.b, II.c, II.f i II.g odgovorne osobe u pravnoj osobi,
  • za okolnosti iz točke II.d izdaje, izabrani liječnik obiteljske medicine i
  • za okolnosti iz točke II.e nadležni stožeri civilne zaštite.

 

Propusnice se mogu izdavati na rok od 1 do 14 dana, ovisno o razlogu zbog kojeg se izdaju.

Pravne i fizičke osobe iz stavka 2. ove točke, koje iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti izdati e-Propusnicu, dužne su zaprimljeni zahtjev za izdavanje ePropusnice dostaviti Ravnateljstvu civilne zaštite (elektroničkom postom iii drugim dostupnim kanalima). Ako je zahtjev opravdan Ravnateljstvo civilne zaštite će izdati ePropusnicu.

 

Članak 2.

Pravne i fizičke osobe koje su izdale propusnice do dana stupanja na snagu ove Odluke, dužne su, najkasnije do 05. travnja 2020. godine, sve izdane propusnice zamijeniti e-Propusnicama.

 

Članak 3.

Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka moguće je od 06. travnja 2020. godine samo s e-Propusnicama izdanim sukladno ovoj Odluci.

 

Članak 4.

Održavanje sustava e-Propusnice na infrastrukturi Centra dijeljenih usluga provodit će Ministarstvo uprave koje je sustav e-Propusnice i izradilo.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

 

Stožer civilne zaštite Općine Stupnik

 

Načelnik Stožera:

Danijel Miholić

 

Stozer CZ – Odluka 32

Thank you for your upload

Skip to content