logo

Treća Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o nacinu pruzanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Detaljnije »

Odluka o sufinanciranju boravka djece u predškolskim ustanovama 2024

Detaljnije »

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći povodom uskrsnih blagdana 2024

Detaljnije »

Odluka o dodjeli financijskih sredstava – javne potrebe u kulturi  

Detaljnije »

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja – koncesija dimnjačarstvo

Detaljnije »

Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

Detaljnije »

Odluka o broju i visini sportskih stipendija 2024

Detaljnije »

Odluka o drugoj izmjeni Odluke o sufinanciranju boravka djece u predškolskim ustanovama 2023

Detaljnije »

Odluka o broju i visini sportskih stipendija 2024 Odluka o drugoj izmjeni Odluke o sufinanciranju boravka djece u predškolskim ustanovama 2023 Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja – koncesija dimnjačarstvo Odluka

Detaljnije »

Thank you for your upload

Skip to content