logo

EU PROJEKTI - Općina Stupnik


Naziv projekta: Izrada strategije zelene urbane obnove Općine Stupnik

Opis projekta: Provedbom projekta “Strategija zelene urbane obnove Općine Stupnik” izraditi će se strateška podloga koja se odnosi na ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture uz integraciju na prirodi zasnovanih rješenja, unapređenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama kojima raspolaže, povećanje energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike.

Cilj projekta: Osnovni cilj projekta je stvoriti temelje razvoja održivog prostora Općine Stupnik uz uvažavanje načela zelene urbane obnove.

Nositelj projekta: Općina Stupnik

Ukupna vrijednost projekta: 22.894,68 eura

Razdoblje provedbe projekta: 01.11.2022.-31.10.2023.

Financiranje projekta: Projekt se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., projekt NPOO.C6.1.R5.01.0062

 

Naziv projekta: Projekt izgradnje i opremanja dječjeg igrališta u Donjostupničkoj ulici u Stupniku

Opis projekta: Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Donjostupničkoj ulici u Stupniku, na k.č.br. 7609 k.o. Stupnik. Projektni zadatak je uređenje javne površine u multifunkcionalno sportsko igralište, dječje igralište s opremom, te odmorište sa stolovima i klupama.

Cilj projekta i očekivani rezultati: Cilj je izgradnja i opremanje dječjeg igrališta kako bi ga moglo koristiti lokalno stanovništvo. Projekt ima za cilj uređenje površine za igru najmlađih stanovnika te na taj način pozitivno utjecati na nedostatak uređenih dječjih igrališta kao i potaknuti razvoj sportskih i rekreativnih aktivnosti. Indirektan cilj je povećanje kvalitete života i sadržaja dostupnih stanovnicima Općine Stupnik. Očekivani rezultati su ostvarenje direktnog utjecaja na različite skupine zajednice (djeca, rekreativci) na aktivno bavljenje sportom, te izgradnja i korištenje igrališta od strane stanovnika.

Nositelj projekta: Općina Stupnik

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Projekt izgradnje i opremanja dječjeg igrališta u Donjostupničkoj ulici u Stupniku

           Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“  u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“

LAG SAVA

 

 

 

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020.

Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH

 

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja[/vc_column_text][vc_single_image image=”5054″ img_size=”full”][vc_column_text]

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Naziv projekta: Izgradnja biciklističke staze u Gospodarskoj ulici u Donjem Stupniku

Opis projekta: Izgradnja biciklističke staze uz sjevernu stranu postojećeg kolnika u Gospodarskoj ulici, od ulice Dolenice na istoku do ulice Stupničke Šipkovine na zapadu te uređenje postojećih autobusnih ugibališta. Biciklistička staza predviđa se u koridoru širine 2,50 m u duljini od cca 1.300,00 m.

Cilj projekta i očekivani rezultati: Cilj je povećati kvalitetu kretanja stanovništva, učinkovitost prometnih rješenja, smanjuje zagađenje i devastacija okoliša, povećava sigurnost te razvija društveno-prihvatljiv oblik prometa. Upravljanje mobilnošću u smislu upravljanja dostupnosti javnog prijevoza na području Urbane aglomeracije Zagreb podrazumijeva kreiranje dugoročno održivog prometnog sustava koji omogućuje visok stupanj mobilnosti najvećeg mogućeg broja građana. Projektom se želi utjecati na rješavanje problema koje današnji prometni sustavi generiraju, poput gubitka vremena, ljudskih života, štetnog utjecaja na okoliš, štetnog utjecaja na zdravlje ljudi i velikog zauzimanja prostora.

Nositelj projekta: Općina Stupnik

Ukupna vrijednost projekta: 2.980.950,00 kn

EU sufinanciranje projekta: 2.533.807,50 kn

Proračun Općine Stupnik: 447.142,50 kn

Razdoblje provedbe projekta: 24.09.2019.-01.06.2022.

Kontakt osoba za više informacija: Koraljka Bjedov, 01/6593987

www.strukturnifondovi.hr[/vc_column_text][vc_column_text]WiFi4EU

Program WiFi4EU je program potpore za omogućavanje besplatnog pristupa internetu u unutarnjim i/ili vanjskim javnim prostorima na području Općine Stupnik.

Naziv projekta

Promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama – Program WiFi4EU

Nositelj projekta/korisnik

Općina Stupnik

Kratki opis projekta

Program WiFi4EU je program potpore za omogućavanje besplatnog pristupa internetu u unutarnjim i/ili vanjskim javnim prostorima na području Općine Stupnik. Ovim projektom Općina Stupnik se uključuje u jedinstveno digitalno tržište čime će se povećati digitalna pismenost i dopuniti javne usluge koje se krajnjim korisnicima nude na javnim prostorima.

Projektom je predviđeno financiranje instaliranja potpuno nove javne bežične mreže. Krajnji korisnici će imati besplatan pristup mreži WiFi4EU i za pristup neće biti potrebna registracija niti unos podataka za autentifikaciju.

Lokacija provedbe projekta

Područje Općine Stupnik (Zgrada Općine Stupnik, Vatrogasni dom Stupnik, Zgrada NK Stupnik, Park Kratka-Gorenska, Park Stupnički Obrež, Park Sveti Benedikt i Jezero Jakšina)

Referentna oznaka projekta

Ref.br.Ugovora: 3-2019/002643-003998

Razdoblje provedbe projekta

Datum početka 27.11.2019.

Datum završetka 23.12.2020.

Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova

15.000,00 EUR

Ciljevi projekta

Omogućavanje visokokvalitetnog pristupa internetu lokalnim stanovnicima i posjetiteljima u središtima lokalnog javnog života.

Rezultati projekta

Provedbom projekta će se poboljšati pristup internetskim uslugama u svrhu povećanja kvalitete života i digitalne povezanosti na području grada Općine Stupnik, te olakšati pristup određenim uslugama na javnim prostorima.

Poveznica na relevantne internetske stranice

https://wifi4eu.eu/

Thank you for your upload

Skip to content