logo

INFORMIRANO ZA ZELENO SUTRA - Općina Stupnik

Ovog je ponedjeljka, 15. travnja 2019., s početkom u 18:00 sati, u dvorani Općinske zgrade, Gornjostupnička 33, 10255 Gornji Stupnik, održana prva od četiri planirane javne tribine u okviru projekta „Informirano za zeleno sutra“.

Podsjetimo, Grad Sveta Nedelja je 19. srpnja 2018. sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Informirano za zeleno sutra“ (referentni broj ugovora K.K.06.3.1.07.0023). Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, referentnog broja K.K.06.3.1.07.0023), potpisan je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Razdoblje provedbe projekta „Informirano za zeleno sutra“ je od 1. lipnja 2018. godine do 02. veljače 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 574.414,78 kuna, a iznos koji sufinancira EU iz Kohezijskog fonda (85%) iznosi 488.252,56 kuna.

Svrha javnih tribina u  okviru EU sufinanciranog projekta „Informirano za zeleno sutra“, K.K.06.3.1.07.0023, jest educiranje i informiranje građana Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik o održivom gospodarenju otpadom uključujući sprječavanje nastanka otpada, ponovnu uporabu predmeta, odgovorno postupanje s komunalnim otpadom, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima i kućno kompostiranje.

Događaj je otvorio načelnik Općine Stupnik, g. Bruno Perković, a skupu se obratio i zamjenik gradonačelnika Grada Sveta Nedelja, g. Davor Nađi. Više informacija o projektu „Informirano za zeleno sutra“ i o važnosti projekta za građane Svete Nedelje i Stupnika, prezentirala je gđa. Martina Fabijan iz Upravnog odjel za gospodarstvo, EU projekte, komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i imovinsko-pravne odnose Grada Sveta Nedelja.

Edukacija i informiranje građana o održivom gospodarenju otpadom u okviru projekta „Informirano za zeleno sutra“ uključuje  teme:  sprječavanje nastanka otpada, ponovna  uporaba predmeta,  odgovorno postupanje s komunalnim otpadom, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima i kućno kompostiranje, kako je navela moderatorica tribine i stručnjak za gospodarenje otpadom, gospođa Maja Jerman Vranić iz poduzeća EKONERG d.o.o.

Javnim su tribinama svojim stručnim znanjem pridonijeli gđa. Tamara Tarnik, stručnjak za gospodarenje otpadom iz Visoke škole za sigurnost iz Zagreba i gđa Vesna Centa iz poduzeća EKO-FLOR PLUS d.o.o., pružatelja javne usluge odvoza miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Svete Nedelje i Stupnika. Gđa. Tarnik je prezentirala sustav gospodarenja otpadom i odgovorno postupanje s otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada.

Thank you for your upload

Skip to content