logo

Javna rasprava o Prijedlogu stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radne zone „Stupnik“ - Općina Stupnik

Temeljem članka 96. stavka 3. i 4. te članka 113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), Zaključka o utvrđivanju Prijedloga za stavljanje izvan snage Urbanističkog plana Radne zone „Stupnik” KLASA: 022-05/16-01/2, URBROJ: 238/28-02-16-83 od 14. rujna 2016. i članka 28. Statuta Općine Stupnik (Glasnik Zagrebačke županije br. 09/13 i 26/13) načelnik Općine Stupnik


 

OBJAVLJUJE

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja radne zone „Stupnik”

I.
Javna rasprava o Prijedlogu stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radne zone „Stupnik” trajat će 8 dana, od 27. rujna do 5. listopada 2016. godine.

II.
Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radne zone „Stupnik” biti će izložen u prostorijama Općine Stupnik, Gornjostupnička 33, 10255 Gornji Stupnik radnim danom od 8:00 do 12:00 sati.

III.
Javno izlaganje o Prijedlogu stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radne zone „Stupnik” održat će se 29. rujna 2016. g. u 14:00 u prostorijama Općine Stupnik.

IV.
Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje imaju određeni pravni interes na području Urbanističkog plana uređenja Radne zone „Stupnik” da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja i/ili očitovanja o Prijedlogu stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radne zone „Stupnik”. Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i/ili očitovanja na Prijedlog stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radne zone „Stupnik” mogu se upisati u Knjigu primjedbi za vrijeme trajanja javne rasprave ili predati/poslati poštom u pismenom obliku na adresu Općine Stupnik najkasnije do 05. listopada 2016. Primjedbe i prijedlozi, mišljenja i/ili očitovanja koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja, neće se uzeti u razmatranje i pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Općinski načelnik
Ivan Trgovec, dipl.iur.

 

pdfZaključak Načelnika

pdfObjava javne rasprave

 

 

Thank you for your upload

Skip to content