logo

Javni poziv za dodjelu novčane pomoći za proljetnu sjetvu u 2020 - Općina Stupnik

Na temelju članka 5. Programa potpora poljoprivredi Općine Stupnik („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 3/18;11/18;18/18;11/20), Općinski načelnik Općine Stupnik raspisuje

 

JAVNI POZIV ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI

ZA PROLJETNU SJETVU U 2020. GODINI

 

 1. Predmet poziva:

Bespovratna novčana pomoć za proljetnu sjetvu kukuruza, ječma, zobi, pšenice, raži, prosa i heljde u 2020. godini

 

 1. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu pomoći:

Pomoć  mogu ostvariti:

 1. obiteljska poljoprivredna gospodarstva ili poljoprivredni obrti registrirani na području Općine Stupnik ili su upisani u JRDŽ
 2. nositelj gospodarstva ili vlasnik obrta mora biti prijavljen u Općini Stupnik te imati podmirene financijske obveze prema Općini
 3. minimalna površina sjetve: 1 jutro (1 ral) = 1600 čhv = 5.754,64 m2

 

Zahtjev uz izjavu o površini sjetve ispunjava se na obrascu koji se može podignuti u Općini Stupnik ili preuzeti na www.stupnik.hr

Uz zahtjev korisnik treba dostaviti:

 • dokaz da je OPG ili poljoprivredni obrt registriran na području Općine Stupnik ili dokaz da su upisani u JRDŽ,
 • presliku posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka ili ugovor o zakupu,
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku kartice žiro računa,
 • potvrdu Porezne uprave o stanju duga (za podnositelje koji nisu istu već dostavili u sklopu dodjele subvencije za stočarstvo).

     Ukoliko je korisnik općinske subvencije odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu

dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu ne odgovara njegovom stvarnom stanju,

podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u općinski proračun, te

će biti isključen iz svih općinskih subvencija u poljoprivredi u narednih pet (5) godina.

 1. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

Općina Stupnik, Jedinstveni upravni odjel, Gornjostupnička 33, 10255 Gornji Stupnik ili opcina-stupnik@stupnik.hr

 

 1. Vrijeme trajanja:

Natječaj je otvoren do 29. svibnja 2020. godine.

 

 1. Informacije:

Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stupnik, Gornjostupnička 33, te na broju telefona 6593-981.

 

KLASA: 402-10/20-01/4

URBROJ: 238/28-02-20-1

  Općinski načelnik

Bruno Perković

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za proljetnu sjetvu

Thank you for your upload

Skip to content