logo

Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Stupnik u 2019. godini - Općina Stupnik

OPĆINSKO VIJEĆE  I NAČELNIK OPĆINE STUPNIK

UPUĆUJU

JAVNI  POZIV

 za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Stupnik u 2019. godini

Prijedlog za dodjelu mogu uputiti: vijećnici Općine Stupnik, radna tijela Općinskog  vijeća, Općinski načelnik i sve pravne i fizičke osobe s područja Općine Stupnik.

Javna priznanja Općine Stupnik su:

 • Povelja počasnog građanina Općine Stupnik
 • Priznanje Općine Stupnik
 • Nagrada Općine Stupnik

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku s obrazloženjem te mora sadržavati:

 1. Za pravne osobe (trgovačka društva, ustanove, udruge i druge organizacije)
 • naziv pravne osobe
 • naziv predlagatelja
 • vrstu djelatnosti kandidata za koje se priznanje predlaže
 • obrazloženje
 • ostale podatke koji nisu navedeni, a značajni su za dodjelu priznanja

 1. Za fizičke osobe
 • ime i prezime osobe koja se predlaže za dodjelu priznanja
 • ime predlagatelja
 • obrazloženje

Prijedloge treba uputiti zaključno sa 01.04.2019. godine na adresu Općine Stupnik, Gornjostupnička 33, Gornji Stupnik, s naznakom „za dodjelu javnih priznanja“.

Thank you for your upload

Skip to content