logo

Jedinstveni upravni odjel - Općina Stupnik

Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova iz samoupravnog djelokruga općine i poslova državne uprave ukoliko su isti prenijeti na općinu, Općinsko vijeće je ustrojilo Jedinstveni upravni odjel Općine Stupnik.

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se unutarnje ustrojstvo i djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela.

 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela: Jasminka Očić

kontakt: 01/6593-984

Thank you for your upload

Skip to content