logo

Komunalni sektor - Općina Stupnik

CESTE

 

Cestovni promet i prometna infrastruktura čine osnovu prometa u Općini Stupnik.

Iznosimo kratak pregled asfaltiranih ulica na našem području:

U 2006. godini

– ugovoreno sa vanjskim izvođačima:

Domovićeva, Gorenska, Božići, Jugova, Medcestama, Farkači, Donjostupnička, i Stupničkoobreški odvojak, Majdačka, Katrići, Meglajci

– izveo Vlastiti pogon:

Trgovenska, Horvatinci, Dvorski put, Cigulići

 

U 2007. godini

– ugovoreno sa vanjskim izvođačima:

Vernička, Žužići sa I. i II. odvojkom, Kobasova sa dijelom Domovićeve, Lopuhi

– izveo Vlastiti pogon:

Kratka, Gornjostupnički odvojak, Katričeki, Donjostupnička

 

U 2008. godini

– ugovoreno sa vanjskim izvođačima:

Stupničke Šipkovine sa odvojcima, Horvatska, Topoljska, dio Donjostupničke, Selište sa odvojkom (proširenje).

– izveo Vlastiti pogon:

Dragutina Novaka, dio Pavlovićke, Japjeci, Lipovac, Trdakova.

 

U 2009. godini

– ugovoreno sa vanjskim izvođačima:

Pavlovićka, Pavlovićki odvojak, Kovačičko sa odvojkom, Micani

– izveo Vlastiti pogon:

Voćarska, Božići I. i II. odvojak, odvojak Sv.Benedikta

 

U 2010. godini

Gornjostupnički odvojak, dio Kovačičko, dio Drobilina, Drobilina I. i II. odvojak, Pod bregom, Cvjetna

 

U 2012. godini

Božići II. odvojak, dio Stupničke Šipkovine, dio Donjostupnička prema nogometnom igralištu

 

U 2013. godini

Topoljska ulica (odvojak), Botinka (odvojak), Ulica Javora – posteljica za asfalt, asfaltirana košarkaška igrališta (Stupnički Obrež, Skupnica, Božići, Tratina)

 

U 2014. godini

Ulica javora, dio Gorenske ulice, dio ulice Kovačičko

 

U 2015. godini

Ulica Sv. Florijana, Široka, Katrići, odvojak Sv. Benedikta, odvojak Donjostupničke, ulica Hrastova, Rubna, produžetak ulice Japjeci, odvojak Božići

 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te Program održavanja komunalne infrastrukture za tekuću godinu nalazi se u linku *dokumenti*.

 

VODOVOD

 vodovod

Općina Stupnik pristupila je izgradnji vodovodne mreže 1999.godine, koja se financira iz proračunskih prihoda.
Prvi projekt u Općini bila je izrada vodoopskrbne mreže za područje radne zone koja je riješena spojem na Zagrebački sustav vodoopskrbe koji na ovom području sačinjavaju vodocrpilište Mala Mlaka, te glavni dovodni cjevovod od postojećeg cjevovoda u Remetincu do naselja Gornji Čehi.
Gotovo kroz cijelo područje Općine Stupnik izgrađena je vodoopskrbna mreža osim u novoformiranim ulicama.

 

PLINOFIKACIJA

Općina Stupnik 2000.godine sklopila je ugovor o koncesiji za plinofikaciju sa poduzećem „Montcogim-plinara” d.o.o., sa sjedištem u Sv.Nedelji, Trg Ante Starčevića 2 na vrijeme od 30 godina računajući od dana sklapanja ugovora, kojim se obvezuju na izgradnju distributivnog plinskog sustava i obavljanje djelatnosti opskrbe prirodnim plinom (distribuciju) na području Općine Stupnik.
Postupak priključivanja potrošača vrši se na osnovi podnesenog pismenog zahtjeva „Montcogim-plinari” koji se nalazi u linku *ostale informacije*.

 

PROJEKTI ODVODNJE

odvodnja  odvodnja 2

 

Plan daljnjeg širenja mreže kanalizacije po ulicama:

2014.– Izgradnja Glavnog sabirnog kolektora 2 za ulice Gospodarska – Topoljska- Drobilina – Hrastina – Donjostupnička i priključenje na odvodnju Grada Zagreba ukupne dužine 3822 m.

 

 

Radovi na izgradnji kanalizacijskog kolektora Stupnik II

Construction works on part of the collector GSK 2 of the drainage system of the settlements of the

Municipality of Stupnik – II stage of construction with the construction of house connectors

 

DRUŠTVENI PROJEKTI I INVESTICIJE

DVD

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara, zaštita u Općini se provodi djelovanjem Dobrovoljnog vatrogasnog društva “Stupnik”. Planom zaštite od požara potrebno je stvoriti uvjete, kako prikladan prostor tako i odgovarajuću opremu, da bi se djelatnost mogla kvalitetno obavljati.
S obzirom na navedeno 2006. godine velikim dijelom završena je izgradnja vatrogasnog doma u Općini Stupnik, koji se nalazi u Domovićevoj ulici 1. Veličina objekta iznosi 1014 m2 u kojem se u prizemlju nalazi garaža za tri vatrogasna vozila, dispečerska soba, višenamjenska dvorana, učionica i pomoćne prostorije, dok su na katu predviđeni prostori za potrebe postrojbe koji se s obzirom na način na koji su projektirani mogu prilagoditi različitim potrebama.

Thank you for your upload

Skip to content