logo

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE PROPUSNICA - Općina Stupnik

Zahtjevi za izdavanje propusnica upućuju se putem sustava e-Propusnice (dostupnog na adresi https://epropusnice.gov.hr/),

županijskim stožerima  prema mjestu prebivališta ili boravišta osobe koje podnosi zahtjev (za ZG županiju propusnice@zagrebacka-zupanija.hr i pitanjacz@zagrebacka-zupanija.hr), odnosno Ravnateljstvu civilne zaštite ako se radi o drugom opravdanom razlogu koji nije naveden u točci II. Upute u privitku (propusnica@civilna-zastita.hr).

U slučaju da podnositelj zahtjev upućuje  elektroničkom poštom  zahtjev treba sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime, OiB, adresu stanovanja (ulicu i kućni broj, mjesto/grad, županija), relaciju putovanja (mjesto/ grad polazišta i mjesto/grad odredišta putovanja) te obrazloženje opravdanosti zahtjeva.

NAPOMINJEMO DA OPĆINSKI STOŽER CZ NEMA MOGUĆNOSI I NIJE NADLEŽAN ZA IZDAVANJE PROPUSNICA!

 

Dakle, osobe koje su navedene u kategorijama označenim pod a), b), c), f) i g) u Uputi iz privitka ne trebaju tražiti propusnice, već se od županije u kojoj imaju prebivalište ili boravište do županije u kojoj obavljaju djelatnost ili posao mogu kretati temeljem iskaznica, drugih identifikacijskih isprava i dokumenata ili potvrde iz Priloga 2.

Osobe koje su u Uputi navedene u kategorijama označenim pod d) i e) izdavanje propusnica trebaju zatražiti od županijskog stožera prema mjestu prebivališta ili boravišta.

 

Stožer CZ Općine Stupnik

Uputa za primjenu Odluke

Prilog 2 – Potvrda poslodavca

Thank you for your upload

Skip to content