logo

Natječaj za dodjelu sportskih stipendija - Općina Stupnik

Na temelju članka 7. Pravilnika o uvjetima i načinu stipendiranja vrhunskih sportaša Općine Stupnik (Glasnik Zagrebačke županije br. 17/21), Općinski načelnik raspisuje

NATJEČAJ

ZA DODJELU STIPENDIJE OPĆINE STUPNIK VRHUNSKIM SPORTAŠIMA U 2021. GODINI

 

 1. U 2021. godini dodijelit će se 2 sportske stipendije vrhunskim sportašima I., II. i III. kategorije, i to za prva dva pristigla zahtjeva.
 2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu sportske stipendije Općine Stupnik imaju vrhunski sportaši koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
 • da je sportaš u olimpijskim i neolimpijskim pojedinačnim sportovima koji ima status vrhunskog sportaša I., II. i III. kategorije;
 • da je član sportskog kluba (društva) koji je udružen u gradski sportski savez koji je član Sportskog saveza Grada Zagreba ili član kluba koji je registriran u Zagrebačkoj županiji te da je taj klub član matičnog granskog saveza;
 • da u matičnom klubu tijekom cijele godine uredno i redovito  obavlja svoje sportske

zadaće priprema i treninga uvažavajući specifičnost  pojedinog sporta, te sudjeluje na prvenstvima;

 • da se redovito odaziva na pripreme, treninge i nastupe, te da izvršava obveze prema gradskoj ili nacionalnoj selekciji, ako ga za člana gradske ili nacionalne momčadi odredi nadležno tijelo gradskog ili nacionalnog sportskog saveza;
 • da nastupa za svoj klub na službenom prvenstvu Hrvatske ili Kup-u u tekućoj godini –   sezoni tijekom trajanja rješenja o kategorizaciji, osim ako nenastupanje nije   uzrokovano  opravdanim razlogom;
 • da ima prijavljeno prebivalište na području Općine Stupnik najmanje godinu dana od dana traženja stipendije;
 • da ne prima drugu sportsku stipendiju;
 • da nije stariji od 26 godina.

 

 1. Sportska stipendija Općine Stupnik dodjeljuje se za 12 mjeseci, odnosno do isteka važećeg rješenja Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora ili Hrvatskog sportskog saveza gluhih o kategorizaciji sportaša.

Pravo na sportsku stipendiju sportašu se priznaje sljedeći mjesec od dana podnošenja zahtjeva.

Iznos sportske stipendije utvrđuje se u neto iznosu, godišnje po korisniku:

I.          kategorija                    5.000,00 kn

II.         kategorija                    4.500,00 kn

III.       kategorija                     4.000,00 kn

 

Vrhunskim sportašima isplaćivat će se sportske stipendije do navršene 26. godine života. Izuzetak su športaši, evidentni i potencijalni kandidati za nastup na Olimpijskim igrama kojima će se stipendija isplaćivat dok su u takvom statusu, a temeljem odluke HOO.

 

U slučaju da sportaš za vrijeme ostvarivanja prava na sportsku stipendiju ostvari temelj za produženje istog statusa, provodi se postupak iz glave IV. Pravilnika o uvjetima i načinu stipendiranja vrhunskih sportaša Općine Stupnik. U slučaju da sportaš za vrijeme ostvarivanja prava na sportsku stipendiju ostvari temelj za priznavanje novog statusa (viša kategorija ili različita disciplina), provodi se postupak iz glave IV. Pravilnika o uvjetima i načinu stipendiranja vrhunskih sportaša Općine Stupnik  i pravo se priznaje prvog dana sljedećeg mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

 

Pravo na sportsku stipendiju na temelju rezultata pojedinog sportaša, određuje se samo za jedan rezultat, u kategoriji koja je povoljnija za sportaša.

 1. Rok za dostavu prijave na natječaj je 30. studeni 2021. godine.

Zamolbe za dodjelu sportske stipendije dostavljaju se poštom preporučeno na adresu: Općina Stupnik, Gornjostupnička 33, 10255 Gornji Stupnik, s naznakom “za natječaj za dodjelu sportske stipendije Općine Stupnik” ili se osobno predaju na istoj adresi u pisarnici, soba broj 4, u zatvorenoj omotnici.

Zamolbe se dostavljaju isključivo na obrascu koji se nalazi u prilogu natječaja objavljenog na www.stupnik.hr, a može se dobiti i u Općini Stupnik, Gornjostupnička 33, soba broj 4.

Uz zamolbu za dodjelu sportske stipendije potrebno je priložiti:

 • važeće rješenje HOO-a, HPO-a ili HSSG-a o kategorizaciji sportaša;
 • potvrdu o prebivalištu (ne stariju od mjesec dana);
 • presliku osobne iskaznice;
 • presliku kartice žiro računa;
 • potvrdu kluba (društva) o urednom i redovnom obavljanju sportske zadaće priprema i   treninga, kao i o natjecanjima i ostvarenim rezultatima na natjecanjima u prethodne dvije godine;
 • izjavu sportaša o drugim stipendijama i primanjima, odnosno da ne prima drugu sportsku stipendiju.

 

Ukoliko se ne priloži cjelokupna tražena dokumentacija zamolba za dodjelom stipendije se neće razmatrati.

 1. Korisnik sportske stipendije Općine Stupnik ne može istodobno biti korisnik neke druge sportske stipendije.
 2. Stipendist koji je primao stipendiju Općine Stupnik protivno Pravilniku o uvjetima i načinu stipendiranja vrhunskih sportaša Općine Stupnik ili se naknadnom provjerom utvrdi da je stipendiju dobio temeljem neistinite fabricirane ili krivotvorene dokumentacije dužan je vratiti primljenu stipendiju.

 

Općinski načelnik                                                                                                                                                                    Bruno Perković, v.r.

Natječaj za dodjelu sportskih stipendija

Thank you for your upload

Skip to content