logo

Natječaj za konzultantske usluge - Općina Stupnik

Na temelju članka 5. Programa potpora poljoprivredi Općine Stupnik („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 5/21), Općinski načelnik Općine Stupnik raspisuje

                    JAVNI POZIV

PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI OPĆINE STUPNIK –  

              POTPORA ZA KONZULTANTSKE USLUGE

 

 1. Predmet poziva:

Konzultantske usluge u svezi izrade ili prijave projekata na natječaj.

Intenzitet potpore:

Maksimalno 5.000,00 kuna po projektu/usluzi ili maksimalno dva projekta/usluge po korisniku.

 1. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpore:

Natječaju za potporu mogu pristupiti poljoprivrednici sa prebivalištem u Općini Stupnik koji imaju registriran OPG ili poljoprivredni obrt ili su upisani u JRDŽ.

Uvjet za dodjelu potpore:

Dokaz da je projekt/usluga plaćena u cijelosti.

Zahtjev za potporu se dostavlja na Općinskom obrascu koji se može podići u Općini Stupnik ili preuzeti na www.stupnik.hr, uz pripadajuću dokumentaciju.

Uz zahtjev korisnik potpore treba dostaviti:

 • dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili rješenje o osnivanju poljoprivrednog obrta ili dokaz o upisu u JRDŽ
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku kartice žiro računa
 • potvrdu Porezne uprave o stanju duga
 • presliku računa o usluzi ili izradi projekta s dokazom o plaćanju
 • ukoliko je dobivena potpora male vrijednosti iz drugog izvora (županijski ili državni proračun) korisnik dostavlja potvrdu o dodijeljenim sredstvima

Ukoliko je korisnik općinske subvencije odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu ne odgovara njegovom stvarnom stanju, podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u općinski proračun, te će biti isključen iz svih općinskih subvencija u poljoprivredi u narednih pet (5) godina.

 1. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

Općina Stupnik, Jedinstveni upravni odjel, Gornjostupnička 33, 10255 Gornji Stupnik

 1. Vrijeme trajanja natječaja:

Natječaj je otvoren do 31. prosinca 2022. godine.

 1. Informacije:

Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stupnik, Gornjostupnička 33, te na broju telefona 6593-981.

KLASA: 402-03/22-01/1

URBROJ: 238-28-02-22-1

Stupnik, 11. siječnja 2022.

                                                                                      Općinski načelnik

                                                                                        Bruno Perković

 

Natječaj za konzultantske usluge

Thank you for your upload

Skip to content