logo

Natječaj za rasplodnu stoku - Općina Stupnik

Na temelju članka 5. Programa potpora poljoprivredi Općine Stupnik („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 5/21), Općinski načelnik Općine Stupnik raspisuje

                         JAVNI POZIV ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI                        

ZA UZGOJ I DRŽANJE RASPLODNE STOKE

 1. Predmet poziva: Poticanje stočarstva kroz uzgoj i držanje rasplodne stoke i krmača, kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava u visini:
 2. 350,00 kuna poticaja za mliječnu kravu
 3. 300,00 kuna poticaja za junicu (prvotelku)
 4. 250,00 kuna poticaja za rasplodnu krmaču
 5. 100,00 kuna poticaja za rasplodnu kozu i ovcu

 

 1. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu subvencije:
 2. Natječaju za subvenciju za dodjelu poticaja mogu pristupiti:
 3. a)  poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 4. b) korisnici koji imaju prijavljeno prebivalište u Općini Stupnik, te imaju podmirene financijske obveze prema Općini Stupnik

 

Zahtjevi za subvenciju se dostavljaju na Općinskom obrascu koji se može podići u Općini Stupnik ili preuzeti na www.stupnik.hr, uz pripadajuću dokumentaciju.

Uz zahtjev korisnik subvencije treba dostaviti:

 • dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • presliku osobne iskaznice
 • originalnu potvrdu Veterinarske ambulante Lučko o broju mliječnih krava, junica,

rasplodnih krmača, koza i ovaca

 • presliku kartice žiro računa
 • potvrdu Porezne uprave o stanju duga
 • ukoliko je dobivena potpora male vrijednosti iz drugog izvora (županijski ili državni proračun) korisnik dostavlja potvrdu o dodijeljenim sredstvima

 

Ukoliko je korisnik općinske subvencije odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu

dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu ne odgovara njegovom stvarnom stanju,

podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u općinski proračun, te

će biti isključen iz svih općinskih subvencija u poljoprivredi u narednih pet (5) godina.

 

 1. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi: Općina Stupnik, Jedinstveni upravni odjel, Gornjostupnička 33, 10255 Gornji Stupnik

 

 1. Vrijeme trajanja: Natječaj je otvoren do 31. prosinca 2022. godine.

 

 1. Informacije:

Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stupnik, Gornjostupnička 33, te na broju telefona 6593-981.

 

Napomena: Godišnji iznos subvencije po korisniku iznosi maksimalno 10.000,00 kuna.

 

 

KLASA: 402-03/22-01/4

URBROJ: 238-28-02-22-1

Stupnik, 11. siječnja 2022.

                        Općinski načelnik

  Bruno Perković

 

Natječaj za rasplodnu stoku

 

 

Thank you for your upload

Skip to content