logo

Natječaj za sjetvu - Općina Stupnik

Na temelju članka 5. Programa potpora poljoprivredi Općine Stupnik („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 5/21), Općinski načelnik Općine Stupnik raspisuje

 

JAVNI POZIV ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI

ZA PROLJETNU SJETVU

 

1.    Predmet poziva: 

Bespovratna novčana pomoć za proljetnu sjetvu kukuruza, ječma, zobi, pšenice, raži, prosa i heljde.

 

2.    Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu pomoći:

Pomoć  mogu ostvariti:  

a)    obiteljska poljoprivredna gospodarstva ili poljoprivredni obrti registrirani na području Općine Stupnik ili su upisani u JRDŽ

b)    nositelj gospodarstva ili vlasnik obrta mora biti prijavljen u Općini Stupnik te imati podmirene financijske obveze prema Općini

c)    minimalna površina sjetve: 1 jutro (1 ral) = 1600 čhv = 5.754,64 m2

 

Zahtjev uz izjavu o površini sjetve ispunjava se na obrascu koji se može podignuti u Općini Stupnik ili preuzeti na www.stupnik.hr

Uz zahtjev korisnik treba dostaviti:

          dokaz da je OPG ili poljoprivredni obrt registriran na području Općine Stupnik ili dokaz da su upisani u JRDŽ,

          presliku posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka ili ugovor o zakupu ili dokaz o upisu u ARKOD,

          presliku osobne iskaznice,

          presliku kartice žiro računa,

          potvrdu Porezne uprave o stanju duga.

     Ukoliko je korisnik općinske subvencije odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu

     dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu ne odgovara njegovom stvarnom stanju,

     podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u općinski proračun, te

     će biti isključen iz svih općinskih subvencija u poljoprivredi u narednih pet (5) godina.

3.      Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

Općina Stupnik

Jedinstveni upravni odjel

Gornjostupnička 33

10255 Gornji Stupnik

 

4.    Vrijeme trajanja:

Natječaj je otvoren do 15. travnja 2021. godine.

 

5.    Informacije:

Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stupnik, Gornjostupnička 33, te na broju telefona 6593-981.

 

KLASA: 402-10/21-01/5

URBROJ: 238/28-02-21-1

Stupnik, 15. veljače 2021.

Općinski načelnik        

  Bruno Perković

Thank you for your upload

Skip to content