logo

Naziv projekta: Projekt građenja i uređenja dječjeg igrališta u Pavlovićkoj ulici - Općina Stupnik

Cilj projekta: Izgradnja i uređenje dječjeg igrališta u Pavlovićkoj ulici. Ovim postupkom se želi staviti u funkciju javna površina da bi je moglo koristiti lokalno stanovništvo. Projekt ima za cilj uređenje površine za igru najmlađih stanovnika Stupnika. Indirektan cilj je povećanje kvalitete života i sadržaja koji su dostupni stanovnicima Općine Stupnik.

Očekivani rezultati projekta: Projektni zadatak je uređenje zelene površine u Općini Stupnik na kč.br. 6369 k.o. Stupnik, ukupne površine cca 2170 m2. Lokacija se nalazi unutar ruralne zone. Postojeće košarkaško igralište će se probati uklopiti u koncept uređenja, dok će se postavljene dječje sprave dislocirati i premjestiti na druge lokacije, te će se definirati površina s odgovarajućom podlogom, ogradom i spravama za dječju igru. Predviđena je također zamjena i nadopuna urbane opreme.

Thank you for your upload

Skip to content