logo

Obavijest o ishodu natječaja za radno mjesto Administrativni tajnik/tajnica - Općina Stupnik

     Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu

     Administrativnog tajnika/tajnice u Jedinstveni upravni odjel Općine Stupnik

 

 KLASA: 112-02/20-01/3

URBROJ: 238/28-03-20-19

Stupnik, 26. listopada 2020.

PREDMET: Obavijest o ishodu Natječaja za prijam u službu

                      Administrativni tajnik/tajnica u Jedinstveni upravni odjel Općine Stupnik,

  • objavljuje se

                     U postupku provedenom temeljem Natječaja  za prijam u službu administrativnog tajnika/tajnice u Jedinstveni upravni odjel Općine Stupnik na neodređeno vrijeme, KLASA: 112-02/20-01/3, URBROJ: 238/28-03-20-2 objavljenog dana 26. kolovoza 2020. u Narodnim novinama i na službenim stanicama Općine Stupnik www.stupnik.hr  Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stupnik je dana 18. rujna 2020. godine donijela Rješenje o prijmu u službu KLASA: UP/I-112-02/20-01/5, URBROJ: 238/28-03-20-1, kojim je u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativni tajnik/tajnica  primljena  Marina Ivić.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu

Thank you for your upload

Skip to content