logo

Obavijest o privremenom zatvarnju Državne ceste - Općina Stupnik

Faza A: Podrazumijeva zatvaranje dijela državne ceste DC1 od raskrižja sa nerazvrstanom cestom NC104100 (Ventilatorska ulica) do raskrižja sa županijskom cestom ŽC3067 (ulica Svetog Benedikta). Obilazni pravac za sva vozila je nerazvrstanom cestom NC104100  (Ventilatorska ulica) od raskrižja sa državnom cestom DC1, zatim županijskom cestom ŽC3067 (nastavak Ventilatorske ulice), te županijskom cestom ŽC3067 (ulica Svetog Benedikta) do državne ceste DC1, u oba smjera. Predviđeno trajanje Faze A je od 07.11.2016. do 15.05.2017. godine.

Faza B:  Podrazumijeva zatvaranje dijela državne ceste DC1 od raskrižja sa lokalnom cestom LC31102 (Gornji Stupnik) do raskrižja sa županijskom ŽC3061 (Svetonedjeljska ulica). Obilazni pravac za sva vozila je lokalnom cestom LC31102 (Gornji Stupnik) od raskrižja sa državnom cestom DC1, zatim lokalnom cestom LC31103 (Kerestinečka ulica) i županijskom cestom ŽC3066  (nastavak Kerestinečke ulice), te županijskom cestom  ŽC3061 (Svetonedjeljska ulica) do državne ceste DC1, u oba smjera. Previđeno trajanje Faze B je od 15.05.2017. do 15.08.2017. godine.

Faza C: Podrazumijeva zatvaranje dijela državne ceste DC1 od raskrižja sa nerazvrstanom cestom NC306400 (Ježdovečka ulica)  do raskrižja sa županijskom cestom ŽC3061 (Svetonedjeljska ulica). Obilazni pravac za sva vozila je nerazvrstanom cestom NC306400 (Ježdovečka ulica) od raskrižja sa državnom cestom DC1, zatim nerazvrstanom cestom NC311030 (Kerestinečka ulica) i lokalnom cestom LC31103 (nastavak Kerestinečke ulice), te županijskom cestom ŽC3061 (Svetonedjeljska ulica) do državne ceste DC1. Predviđeno trajanje Faze C je od 15.08.2017. do 30.09.2017. godine.

Radovi na obnovi državne ceste DC1, dionica 008, lokacija Stupnik, duljine zahvata od 3,5 kilometara podrazumijevaju obnovu kolnika, radove na svim raskrižjima duž predmetne dionice, izgradnju pješačkih i biciklističkih staza, uređenje autobusnih ugibališta, perona, zelene površine uz kolnik, obnovu kolnih ulaza i prilaza gospodarskim objektima, zatim radove na rješavanju odvodnje oborinskih voda, te obnovu prometne opreme i signalizacije sa semaforizacijom dva raskrižja.

 

Investitor projekta su Hrvatske ceste d.o.o., dok je izvođač radova tvrka Viadukt d.d. Ugovorena vrijednost radova iznosi 32.057.116,88 kn (bez PDV-a), sa rokom završetka radova od 12 mjeseci, tj. do kraja rujna 2017. godine. Osim izvođenja pripremnih radova, od uvođenja u posao, izvođač je započeo i sa radovima na uređenju kanala Ograja i retencijskom bazenu RB-1 koji su pred samim završetkom.

Thank you for your upload

Skip to content