logo

OBAVIJEST O SLANJU UPLATNICA I RAČUNA ZA KOMUNALNU NAKNADU I NAKNADU ZA UREĐENJE VODA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU - Općina Stupnik

Općina Stupnik uvodi uslugu slanja uplatnica i računa za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda putem elektroničke pošte (e-mailom), a sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakona o elektroničkoj ispravi. Račun poslan elektroničkom poštom vrijedi kao i račun poslan u papirnatom obliku te svi koji se odluče za primanje računa u elektroničkom obliku više neće dobivati račune u papirnatom obliku na kućnu adresu. Dostava računa smatrat će se izvršenom upućivanjem elektroničke pošte na e-mail adresu koju navedete u priloženoj Suglasnosti.

Suglasnost se može u svakom trenutku opozvati pisanim putem pri čemu će se usluga deaktivirati te se tada uplatnice i računi ponovo počinju dostavljati u papirnatom obliku na adresu obveznika.

Ako želite zaprimati račune na Vašu e-mail adresu, molimo Vas da ispunite i potpišete sljedeću Suglasnost i vratite je putem e-maila na adresu: komunalna.naknada@stupnik.hr.

Suglasnost za prihvat računa putem e-maila možete preuzeti ovdje.

SUGLASNOST ZA SLANJE RAČUNA KOM I NUV E-MAILOM

 

Thank you for your upload

Skip to content