logo

OBAVIJEST O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ PROČIŠĆAVANJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE NA PODRUČJU OPĆINE STUPNIK - Općina Stupnik

Svi korisnici usluge javne vodoopskrbe i odvodnje uz naknadu za razvoj obvezni su plaćati naknadu za razvoj pročišćavanja sukladno Odluci Gradske skupštine Grada Zagreba od 15.04.2014. Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. kao javni isporučitelj vodnih usluga dužna je navedenu Odluku primjenjivati na cijelom vodoopskrbnom području koje spada u njezinu nadležnost. Izgradnjom prvih kanalizacijskih priključaka nastala je obveza Općine Stupnik na donošenje Odluke kojom će se izjednačiti postupanje javnog isporučitelja i u pogledu stanovnika Općine Stupnik koji do sada tu naknadu nisu plaćali. Naknada iznosi:

-za kategoriju kućanstvo 3,70 kuna po m3 isporučene vodne usluge javne vodoopskrbe – za podmirenje troškova gradnje izgrađenih građevina za pročišćavanje otpadnih voda,

-za kategoriju ostali 11,83 kuna po m3 isporučene vodne usluge javne vodoopskrbe – za podmirenje troškova gradnje izgrađenih građevina za pročišćavanje otpadnih voda ili 11,83 kuna po m3 ispuštene otpadne vode u komunalne građevine javne odvodnje ako koriste ispravan mjerač protoka, odnosno 11,83 kuna po m3 zahvaćene tehnološke vode iz industrijskog zdenca umanjene za fiksni tehnološki gubitak propisan Pravilnikom o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda – za podmirenje troškova gradnje izgrađenih građevina za pročišćavanje otpadnih voda.

 

Predmetna Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje na području Općine Stupnik, stupila  je na snagu 20.09.2018. godine. Naknada za razvoj pročišćavanja bit će iskazana na računima Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. koje ćete zaprimiti u narednom periodu.

Thank you for your upload

Skip to content