logo

OBAVIJEST O PLAĆANJU PREMIJE OSIGURANJA ZA TRAKTORE - Općina Stupnik

Općina Stupnik  će podmiriti  troškove  premije osnovnog osiguranja u cijelosti svim vlasnicima tehnički ispravnih traktora sa područja Općine Stupnik koji imaju prebivalište u Općini Stupnik.

Raspored tehničkih pregleda:

  • 01.04.2017.    (subota)           STP Euro Zagreb 5           08:00-18:00 sati
  • 03.04. 2017.   (ponedjeljak)  Auto Remetinec d.d.          08:00-17:00 sati
  • 04.04. 2017.   (utorak)          Auto Remetinec d.d.          08:00-17:00 sati
  • 07.04.2017.    (petak)            STP Euro Zagreb 5            08:00-18:00 sati
  • 08.04. 2017.   (subota)          Auto Remetinec d.d.          08:00-17:00 sati

 

Lokacija:  ispred zgrade DVD-a Stupnik  Domovićeva 1, u Stupniku.

Troškove tehničkog pregleda i registracije traktora snosite sami, a troškove plaćanja premije osnovnog osiguranja koja obuhvaća (premiju osiguranja traktora i premiju osiguranja vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja) podmirit će Općina Stupnik u cijelosti.

U svrhu reguliranja premije osiguranja obratite se ovlaštenom predstavniku Euroherc osiguranja d.d.  kontakt: 098/695727 – Monika Jerković.

Thank you for your upload

Skip to content