logo

OBAVIJEST O PODJELI SPREMNIKA TVRTKE EKO-FLOR - Općina Stupnik

Na inzistiranje Općine Stupnik o provođenju  odredbi Ugovora o pružanju javne usluge kojom je definirana mogućnost korisnika  da slobodno odabere kantu koja odgovara količini otpada koju pojedino domaćinstvo/ poslovni subjekt stvara  dogovoreno je da tvrtka Eko-flor plus d.o.o. ponovno obiđe sve stanovnike koje je obišla pa nisu zatečeni kod kuće ili su zaprimili veći spremnik od onog koji žele, pa će se izvršiti zaduživanje/ zamjena spremnika.

 

Podjela spremnika/kanti volumena 80 l, 120 l i 240 l za odlaganje mješanog komunalnog otpada  za stanovnike Općine Stupnik  prema obavijesti tvrtke Eko-flor plus d.o.o.  ponovo će se krenuti  početno sa 01.12.2017. godine.

 

Stanovnici koji su zadužili veći spremnik/kantu od one koju smatraju potrebnim, a nisu je iz bilo kojeg razloga uspjeli zamjeniti, dužni su se pisano obratiti tvrtki Eko-flor plus d.o.o. Mokrice 180/C ,49243 Oroslavje sa zahtjevom za promjenu  spremnika/kante kako poslije ne bi došlo do problema u naplati.

Thank you for your upload

Skip to content