logo

OBAVIJEST O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA IZGRADNJE PRIKLJUČKA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE TE SANACIJI PRIJEKOPA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA - Općina Stupnik

Općinsko vijeće Općine Stupnik donijelo je Odluku o drugim izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine kojom troškove izgradnje vodovodnog priključka do 5.000,00 kuna u vidu financijske potpore građanima nadoknađuje Općina Stupnik i to kada je riječ o priključenju nekretnina u vlasništvu fizičkih osoba za kategoriju kućanstva.

Novom Odlukom o sanaciji prijekopa javno prometnih površina po izvođenju priključaka na vodoopskrbnu mrežu troškove sanacije prijekopa na nerazvrstanim cestama snosi Općina Stupnik, po priključenju na opskrbu pitkom vodom.

Odluka o sanaciji prijekopa javno prometnih površina po izvođenju priključaka na vodoopskrbnu mrežu

Odluka o drugim izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

Thank you for your upload

Skip to content