logo

OBAVIJEST O TEHNIČKOM PREGLEDU I REGISTRACIJI TRAKTORA - Općina Stupnik

U organizaciji Auto Remetinca d.d. obavit će se tehnički pregled i registracija traktora na parkingu Nogometnog kluba Stupnik, Donjostupnička 47, Donji Stupnik, u petak 01.04.2022. godine od 08:00-17:00 sati i u subotu 02.04.2022. godine od 08:00-14:00 sati.

Potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu, prometnu dozvolu i staru policu osiguranja.

Općina Stupnik podmiruje osiguranje traktora sa premijom osiguranja vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja osobama vlasnicima traktora koji imaju prebivalište na području Općine Stupnik, da im je OPG ili poljoprivredni obrt registriran na području Općine Stupnik, a ukoliko korisnici nemaju registriran OPG na području Općine Stupnik imaju pravo na osiguranje pod uvjetom minimalne obradivosti zemljišta 1 ral koje su vlasnici ili posjednici pod uvjetom da je obradiva površina na području Općine Stupnik. Korisnik koji nema registriran OPG, a želi osiguranje traktora dodatno mora dostaviti preslik posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka sa naznakom vrste obradive površine, a ukoliko nisu vlasnici važeći ugovor o zakupu ili drugi valjani dokaz posjedovanja. Priznati će se i mogućnost da vlasnik traktora i vlasnik (posjednik) obradive površine nisu iste osobe pod uvjetom da se radi o članu zajedničkog domaćinstva što se dokazuje osobnom iskaznicom s istom adresom prebivališta.

Kontakt: 01/6141-340 ili 098/356-217

Thank you for your upload

Skip to content