logo

Obavijest za vrtiće 2022 - Općina Stupnik

Roditelj djeteta koje već pohađa vrtić obvezan je do 28. veljače 2022. godine predati Zahtjev za izdavanje potvrde za sufinanciranje boravka djeteta u dječjem vrtiću za predškolsku 2022. godinu., kako bi nastavio koristiti uslugu sufinanciranja.

Ukoliko nije došlo do promjene broja članova kućanstva potrebno je predati samo Zahtjev i potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za članove zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini (kojeg možete preuzeti na službenim stanicama Općine Stupnik).

Općina Stupnik umjesto podnositelja zahtjeva može ishoditi potvrdu Porezne uprave za što je potrebno potpisati Izjavu koja se nalazi u prilogu Zahtjeva.

Zahtjev je potrebno predati e-mailom opcina-stupnik@stupnik.hr ili osobno u prostorijama Općine Stupnik, Gornjostupnička 33, Gornji Stupnik.

Za dodatna pitanja kontaktirajte nas na broj telefona 01 65 93 981.

Zahtjev za izdavanje potvrde za sufinaciranje boravka djeteta u dječjem vrtiću

Thank you for your upload

Skip to content