logo

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o mjerama prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva - Općina Stupnik

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o mjerama prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva

 

Članak 1.

U Odluci o mjerama prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva u članku 1. riječi „u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke“ brišu se.

Članak 2.

Iza članka 3. dodaje se članak 3a. koji glasi:

„Članak 3a.

Ova Odluka primjenjuje se do 04. svibnja 2020. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

                                                                          Stožer civilne zaštite Općine Stupnik

                                                                                              Načelnik Stožera:

                                                                                                Danijel Miholić

Stozer CZ 56- Odluka o mjerama prilikom sklapanja braka – dopuna

Thank you for your upload

Skip to content