logo

ODLUKA o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima - Općina Stupnik

ODLUKA

o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima

Članak 1.

S obzirom na ubrzano širenje i pojačani rizik prijenosa bolesti COVID-19, uvodi se protuepidemijska mjera strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima na kojima se može istovremeno kretati i zadržavati veći broj osoba, u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka odnosi se na ulice, trgove, parkove i sve ostale javne površine na kojima se može kretati i zadržavati veći broj osoba.

Članak 3.

Operativne snage Općine Stupnik (DVD Stupnik, operativna jedinica civilne zaštite, komunalni redar, Stupnički komunalac d.o.o., HGSS) dužne su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke tako da isti patroliraju Općinom Stupnik te prilikom uočavanja građana koji se ne pridržavaju mjera, iste upozore, a nakon toga ukoliko se isti ogluše o upozorenje, o tome obavijeste policiju.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Stožer civilne zaštite Općine Stupnik

     Načelnik Stožera:

       Danijel Miholić

STOŽER CZ odluka 9

Thank you for your upload

Skip to content