logo

ODLUKA o načinu korištenja dječjih igrališta i otvorenih sportskih igrališta - Općina Stupnik

O D L U K A

o načinu korištenja dječjih igrališta i otvorenih sportskih igrališta

te načinu bavljenja rekreativnim sportom na otvorenom

za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

 

Članak 1.

Ovom Odlukom ureduje se način korištenja dječjih igrališta i otvorenih sportskih igrališta te način bavljenja rekreativnim sportom na otvorenom, za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19.

Članak 2.

Dječja igrališta, otvorena sportska igrališta te drugi sportski sadržaji na otvorenom mogu se koristiti pridržavajući se općih protuepidemijskih mjera te posebnih preporuka i uputa koje Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Članak 3.

Bavljenje rekreativnim sportom na otvorenom dopušteno je uz pridržavanje općih protuepidemijskih mjera te posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o stavljanju izvan uporabe dječjih igrališta.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Stožer civilne zaštite Općine StupniK

Načelnik Stožera:

Danijel Miholić

STOŽER CZ – odluka 69

Thank you for your upload

Skip to content