logo

ODLUKA o postupanju i primjeni karantene i kućne izolacije za vozače teretnih vozila međunarodnog transporta za vrijeme proglašenje epidemije bolesti COVID-19 - Općina Stupnik

PREDMET: Odluka o postupanju i primjeni karantene i kućne izolacije za vozače teretnih vozila međunarodnog transporta za vrijeme proglašenje epidemije bolesti COVID-19

 

Članak 1.

Ovom Odlukom se, za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19, određuje način postupanja i primjena karantene i kućne izolacije za vozače teretnih vozila međunarodnog transporta nakon ulaska u Republiku Hrvatsku.

Članak 2.

Hrvatski državljani i strani državljani s odobrenim boravkom u Republici Hrvatskoj, koji voze teretna vozila za hrvatskog poslodavca u međunarodnom transportu, nakon utovara ili istovara robe, mogu koristiti kućnu izolaciju u vlastitom domu, poštujuci sve propisane mjere samoizolacije te na poziv poslodavca obavljati daljnje prijevozničke aktivnosti bez vremenskog ograničenja boravka u kućnoj izolaciji.

Ako vozači primjete simptome bolesti COVID-19, dužni su se telefonskim putem, radi dobivanja daljnjih uputa, odmah obratiti izabranom liječniku obiteljske medicine.

Članak 3.

          Ako vozači iz točke II. stavka 1. ove Odluke nisu u mogućnosti, nakon utovara iii istovara robe, boraviti u kućnoj izolaciji u vlastitom domu, mogu koristiti smještaj u karanteni/samoizolaciji organiziranoj od strane poslodavca, a koja je prethodno potvrđena od nadležnih županijskih stožera civilne zaštite.

Ako je boravak u karanteni/samoizolaciji kraći od 24 sata, vozači teretnih vozila dužni su dnevni odmor provoditi u prostoru kabine svog vozila parkiranog na parkiralištu poslodavca.

 

Članak 4.

Ako vozači teretnih vozila međunarodnog transporta nisu u mogućnosti, iz objektivnih razloga, koristiti opisani smještaj iz toce II. i Ill. ove Odluke, mogu boraviti u prostoru karantene u organizaciji županijskih stožera civilne zaštite.

Ako je boravak u karanteni kraći od 24 sata, vozači teretnih vozila dužni su dnevni odmor provoditi u prostoru kabine svog vozila parkiranog na parkiralištu karantene.

Odredbe iz ove točke odnose se i na vozače koji voze za strane prijevoznike.

 

Članak 5.

Prilikom boravka u kućnoj izolaciji iii u karanteni/samoizolaciji koju je organizirao poslodavac iii u karanteni koju su organizirali županijski stožeri civilne zaštite, vozači su se dužni pridržavati mjera propisanih za samoizolaciju.

 

Članak 6.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti sve ranije dane upute o karanteni za vozače.

 

Članak 7.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

                                                                         Stožer civilne zaštite Općine Stupnik

                                                                             Načelnik Stožera:

                                                                            Danijel  Miholić

 

Odluka o postupanju i primjeni karantene i kućne izolacije za vozače teretnih vozila međunarodnog transporta za vrijeme proglašenje epidemije bolesti COVID-19

Thank you for your upload

Skip to content