logo

Odluka o proglašenju elementarne nepogode potres - Općina Stupnik

Dana 24. ožujka Župan Zagrebačke Županije donio je odluku o proglašenju elementarne nepogode potres za područje općine Stupnik. Sve privatne i pravne osobe koje imaju štete na objektima neka na općinsku adresu e pošte: opcina-stupnik@stupnik.hr prijave štetu. U prijavi je potrebno navesti vlasnika objekta, vrstu objekta, adresu i u prilogu poslati slike oštećenja. Prijave štete se zaprimaju isključivo elektronski putem e pošte, a pojašnjenja se mogu dobiti na broj telefona 01 6589 300. Prijave je potrebno poslati u roku 15 dana od donesene odluke, a zatim ih općinsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda unosi u registar šteta. Konačnu odluku o naknadi štete donosi županijsko povjerenstvo za procjenu štete.

Thank you for your upload

Skip to content