logo

Odluka o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 - Općina Stupnik

PREDMET: Odluka o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

 

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se radno vrijeme i način rada u djealtnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19.

Članak 2.

Radno vrijeme prodavaonica, skladišta i drugih oblika prodaje robe izvan prodavaonice određuje se sukladno članku 57. Zakona o trgovini kao i prije proglašene epidemije bolesti COVID-19, izuzev nedjelje, blagdana i neradnih dana kada se ne radi.

Prodajni objekti iz stavka 1. ove točke u kojima radno vrijeme traje duže od 10 sati, obvezni su organizirati dvokratno radno vrijeme, pri čemu kod takve organizacije radnog vremena, radi čišćenja i dezinfekcije prostora prodavaonica i izmjene radnika koji u njima rade, prekid rada u prodajnim objektima ne može biti kraći od jednog sata.

Nedjeljom, blagdanima i neradnim danima je, iznimno od stavka 1. ove točke, dopušten rad kioscima, pekarnicama, trgovinama kruhom i pekarskim proizvodima i trgovinama na benzinskim postajama.

Članak 3.

Sve prodavaonice i svi prodajni objekti obvezni su svoj rad organizirati pridržavajući se općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Članak 4

 Vlasnici prodavaonica i prodajnih objekata, odnosno poslodavci, obvezni su svoje zaposlenike educirati o općim protuepidemijskim mjerama i posebnim preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na djelatnost trgovine te na ulazu u svaku prodavaonicu i svaki prodajni objekt istaknuti posebne preporuke i upute.

Članak 5.

  Općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa koje se odnose na djelatnost trgovine obvezni su pridržavati se i kupci za vrijeme boravka u prodavaonicama i prodajnim objektima.

 

Članak 6.

Opće protuepidemijske mjere i posebne preporuke i upute Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

 

Članak 7.

 

Ova Odluka primjenjuje se od 27. travnja 2020. godine i stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

                                                                           Stožer civilne zaštite Općine Stupnik

                                                                                                          Načelnik Stožera:

                                                                                                            Danijel Miholić

Stozer CZ – Odluka 63

Thank you for your upload

Skip to content