logo

Odluke - Općina Stupnik

Odluka o raspodjeli rezultata 2023

Detaljnije»

Odluka o prodaji zemljišta zkčbr 3584-1 k.o. Stupnik

Detaljnije»

Odluka o 5. izmjenama odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

Detaljnije»

Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta

Detaljnije»

Treća Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o nacinu pruzanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Detaljnije»

Odluka o sufinanciranju boravka djece u predškolskim ustanovama 2024

Detaljnije»

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći povodom uskrsnih blagdana 2024

Detaljnije»

Odluka o dodjeli financijskih sredstava – javne potrebe u kulturi  

Detaljnije»

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja – koncesija dimnjačarstvo

Detaljnije»

Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

Detaljnije»

Odluka o broju i visini sportskih stipendija 2024

Detaljnije»

Odluka o drugoj izmjeni Odluke o sufinanciranju boravka djece u predškolskim ustanovama 2023

Detaljnije»

Odluka o broju i visini sportskih stipendija 2024 Odluka o drugoj izmjeni Odluke o sufinanciranju boravka djece u predškolskim ustanovama 2023 Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja – koncesija dimnjačarstvo Odluka

Detaljnije»

Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Detaljnije»

Odluka za provedbeni program

Na temelju Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine” broj 123/17), članka ­­48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 33/01, 60/01-

Detaljnije»

Odluka o izradi Procjene rizika

  KLASA: 810-01/21-01/4 URBROJ: 238/28-02-21-4 Stupnik, 26. ožujka 2021.   Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne (NN br. 82/15) te članka 8. stavak 2. Pravilnika o smjernicama za

Detaljnije»

Thank you for your upload

Skip to content