logo

OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK OPĆINE STUPNIK UPUĆUJU JAVNI POZIV - Općina Stupnik

OPĆINSKO VIJEĆE  I NAČELNIK OPĆINE STUPNIK UPUĆUJU JAVNI  POZIV

 za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Stupnik u 2021. godini

 

Prijedlog za dodjelu mogu uputiti: vijećnici Općine Stupnik, radna tijela Općinskog  vijeća, Općinski načelnik i sve pravne i fizičke osobe s područja Općine Stupnik.

 

Javna priznanja Općine Stupnik su:

 • Povelja počasnog građanina Općine Stupnik
 • Priznanje Općine Stupnik
 • Nagrada Općine Stupnik

 

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku s obrazloženjem te mora sadržavati:

 1. Za pravne osobe (trgovačka društva, ustanove, udruge i druge organizacije)
 • naziv pravne osobe
 • naziv predlagatelja
 • vrstu djelatnosti kandidata za koje se priznanje predlaže
 • obrazloženje
 • ostale podatke koji nisu navedeni, a značajni su za dodjelu priznanja

 

 1. Za fizičke osobe
 • ime i prezime osobe koja se predlaže za dodjelu priznanja
 • ime predlagatelja
 • obrazloženje

 

Prijedloge treba uputiti zaključno sa 16.08.2021. godine na adresu Općine Stupnik, Gornjostupnička 33, Gornji Stupnik, s naznakom „za dodjelu javnih priznanja“.

Thank you for your upload

Skip to content