logo

Osnovni podaci - Općina Stupnik

OPĆINA STUPNIK
OPĆINSKO VIJEĆE

Sjedište: Gornjostupnička 33, 10255 G.Stupnik

OIB: 90374778256
Tel: 01/ 6589 – 300
Telefax: 01/ 6593 – 988
Web stranica: www.stupnik.hr
e–mail: opcina-stupnik@stupnik.hr
Načelnik: Bruno Perković, ing. prometa.

KOMUNALNI REDAR 

Luka Delibos

komunalni.redar@stupnik.hr

Mob: 095 818 2995

Uredovno vrijeme za rad sa strankama:

ponedjeljak                   od 12:00 – 17:00 sati

srijeda                           od 08:00 – 11:30 i od 12:00 – 16:00 sati

petak                             od 08:00 – 11:30 sati

 

Radno vrijeme:

ponedjeljak                   od 08:00 – 17:00 sati

utorak, srijeda, četvrtak        od 08:00 – 16:00 sati

petak                             od 08:00 – 15:00 sati

 

Pauza:

ponedjeljak – petak     od 11:30 – 12:00 sati

 

MATIČNI URED

Sjedište: Gornjostupnička 33, 10255 G.Stupnik
Tel: 01/ 6588 – 701

Radno vrijeme sa strankama: srijeda: 9-12 sati

Thank you for your upload

Skip to content