logo

Plan jesenske deratizacije - Općina Stupnik

16.10.2023.

Stupničkoobreška, Dvorski put, Farkači, Zavrti, Rubna, Ulica Hrastova, Javora, Jakoba Fratrića- Pavlovićka, Pavlovićka I. odvojak, Vernička, Lipovac, Donjostupnička, Ograjska, Hrastinski put, Gorenska, Široka ulica, Horvatska, Marovići

17.10.2023.

Donjostupnička, Drobilina, Drobilina I. odvojak, Drobilina II. odvojak, Hrastina, Lopuhi, Selište, Voćarska, Dragutina Novaka, Cvjetna, Majdačka, Runtasi, Gornjostupnička, Josipa Sačića, Gornjostupnička odvojak, Zagorska, Sv. Benedikta, Sv. Bendekita odvojak, Medcestama

18.10.2023.

Kračnica, Meglajci, Japeci, Štefanjska, Ferde Belaja, Topoljska, Stupničke šipkovine, Jugova, Katrići, Katričeki, Trgovenska, Horvatinci, Domovićev brijeg, Domovićev brijeg I.odvojak, Domovićeva, Kobasova, Kovačićko, Svetog Florijana

19.10.2023.

Žužići, Žužići I.odvojak, Žužići II. odvojak, Božići, Božići I.odvojak, Božići II.odvojak, Bedekova, Gospodarska, Ledinska, Nova ulica, Botinka, Botinka I. odvojak, Cigulići, Micani, Kratka, Trdakova, Gradek, Prudnice, Dolenica

Thank you for your upload

Skip to content