logo

Plan provedbe Deratizacije - Općina Stupnik

PLAN PROVEDBE
preventivne i obvezne preventivne deratizacije na području
Općine Stupnik – jesen 2020.
za tjedan od 19.10.-23.10.2020.

PONEDJELJAK 19.10.
1. EKIPA (139)
Dolenica-9, Gornjostupnička – 86, Josipa Sačića- 7, Gradek-16, Zagorska- 4, Prudnice-4, Gornjostupnička Odvojak – 8, Lipovac – 5
2. EKIPA (129)
Gorenska – 65, Široka ulica- 4, Horvatska – 28, Marovići- 9, Trdakova-7, Kratka-3, Trgovenska-7, Horvatinci- 6
UTORAK 20.10.
1. EKIPA (149)
Stupničkoobreška- 70, Dvorski put – 11, Farkači – 4, Zavrti – 3, Rubna – 4 , Ulica Hrastova – 2, Javora- 5, Jakoba Fratrića- 2, Botinka-22, Botinka I. odvojak- 6, Cigulići-5, Micani-15
2. EKIPA(157)
Selište – 16, Voćarska- 11, Dragutina Novaka -15, Cvjetna -23, Pavlovićka – 45, Pavlovićka I. odvojak -5, Vernička – 47
SRIJEDA, 21.10.
1. EKIPA (122)
Svetog Benedikta (neparna strana- do Kovačičko)- 20ak, Runtasi – 6, Medcestama -20, Domovićev brijeg-7, Domovićev brijeg I.odvojak-8, Domovićeva-28, Kobasova-7, Lopuhi -10, Kovačićko-12, Svetog Florijana- 4
2. EKIPA (140)
Svetog Benedikta (parna strana- do Jugove)- 20ak, Majdačka – 29, Katrići-11, Katričeki- 10, Jugova-25, Donjostupnička (obje strane do Meglajci)- 30ak, Meglajci- 6
d.o.o. za sanitarnu zaštitu – usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije
Šišićeva 4, 10000 Zagreb,
Tel/Fax: 6698-143, Tel:6684-468
e-mail: info@ekostandard.hr
www.ekostandard.hr
OIB: 79915592278 mb:3880249
ČETVRTAK, 22.10.
1. EKIPA (137)
Hrastinski put- 7, Donjostupnička (obje strane, od Meglajci do kraja) – 70ak, Ograjska- 1, Japjeci -14, Hrastina- 5, Ferde Belaja- 2, Drobilina – 24, Drobilina I. odvojak – 11, Drobilina II. odvojak – 10
2. EKIPA (100)
Sv. Benedikta (obje strane od Kovačičko do kraja)- 50ak, Kračnica -3, Štefanjska -10, Sv. Bendekita odvojak-7, Stupničke šipkovine -28
PETAK, 23.10.
1. EKIPA (113)
Topoljska -19, Žužići-30, Žužići I.odvojak -3, Žužići II. odvojak-5, Božići-32, Božići I.odvojak- 4, Božići Ii.odvojak -8, Bedekova -4, Gospodarska-3, Ledinska-?, Nova ulica- 5
2. EKIPA
Obilazak objekata u kojima pri prvom obilasku korisnici nisu bili zatečeni
Mjere deratizacije uključuju i obilazak sljedećih objekata javnih ustanova:
– prostorije zgrade Općine Stupnik
– područna osnovna Škola
– prostorije Nk Stupnik
– DVD Stupnik
– otvoreni vodotoci i javne površine
– pozivi građana i neodrađena područja zavisno o uvjetima na terenu

Thank you for your upload

Skip to content