logo

Plan provedbe proljetne deratizacije - Općina Stupnik

 

_______________________________________________________________________________________
PLAN PROVEDBE
preventivne i obvezne preventivne deratizacije na području
Općine Stupnik – proljeće 2020.
za tjedan od 25.05.-27.05.2020.
_______________________________________________________________________________________

PONEDJELJAK 25.05.

EKIPA (94) – Stupničkoobreška- 70, Dvorski put – 11, Farkači – 4, Zavrti – 3, Rubna – 4 , Ulica Hrastova – 2, Javora- 5, Jakoba Fratrića- 2
EKIPA (97) – Pavlovićka – 45, Pavlovićka I. odvojak, Vernička – 47 , Lipovac – 5
EKIPA (100) – Donjostupnička – 100, Ograjska- 1
EKIPA (93) – Gorenska – 65, Široka ulica- 4, Horvatska – 28, Marovići- 9

UTORAK 26.05.

EKIPA (100) – Donjostupnička – 50 , Drobilina – 24, Drobilina I. odvojak – 11, Drobilina II. odvojak – 10 , Hrastina – 5
EKIPA(99) – Lopuhi -10, Selište – 16, Voćarska- 11, Dragutina Novaka -15, Cvjetna -23, Majdačka – 29, Runtasi – 6
EKIPA (123) – Gornjostupnička – 86, Josipa Sačića- 7, Gornjostupnička Odvojak – 8, Zagorska- 4
EKIPA (100) – Sv. Benedikta-73, Sv. Bendekita odvojak-7, Medcestama -20

SRIJEDA 27.05.

EKIPA (80) – Kračnica -3, Meglajci -6, Japeci -14, Štefanjska -10, Ferde Belaja- 2, Topoljska -19, Stupničke šipkovine -28
EKIPA (105) – Jugova-25, Katrići-11, Katričeki- 10, Trgovenska-7, Horvatinci- 6, Domovićev brijeg-7, Domovićev brijeg I.odvojak-8, Domovićeva-28, Kobasova-7, Kovačićko-12, Svetog Florijana- 4
EKIPA (89) – Žužići-30, Žužići I.odvojak -3, Žužići II. odvojak-5, Božići-32, Božići I.odvojak- 4, Božići Ii.odvojak -8, Bedekova -4, Gospodarska-3, Ledinska-?, Nova ulica- 5
EKIPA (81) – Botinka-22, Botinka I. odvojak- 6, Cigulići-5, Micani-15, Kratka-3, Trdakova-7, Gradek-16, Prudnice-4, Dolenica-9
– prostorije zgrade Općine Stupnik
– područna osnovna Škola
– prostorije Nk Stupnik
– DVD Stupnik
– otvoreni vodotoci i javne površine
– pozivi građana i neodrađena područja zavisno o uvjetima na terenu

 

Thank you for your upload

Skip to content