logo

POZIV NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARENJE PRAVA NA ISPLATU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI POVODOM BOŽIĆNIH BLAGDANA - Općina Stupnik

Za ostvarenje prava na jednokratnu novčanu pomoć povodom božićnih blagdana, zahtjev Općini Stupnik do 30. listopada 2023. godine podnose sljedeće kategorije osoba s prebivalištem na području Općine Stupnik:

Umirovljenici čija mirovina ne prelazi iznos od 398,17 eura, a koji do sada nisu ostvarili pravo na isplatu. Uz zahtjev se prilaže: preslika osobne iskaznice, preslika kartice tekućeg računa, Rješenje o mirovini (ne starije od 6 mjeseci) ili odrezak od mirovine od prethodnog mjeseca ili drugi odgovarajući dokaz o visini mirovine.

Osobe koje nisu ostvarile pravo na mirovinu – muškarci stariji od 65 godina i žene starije od 60 godina. Uz zahtjev se prilaže: preslika osobne iskaznice, preslika kartice tekućeg računa, Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da osoba nije korisnik prava iz mirovinskog osiguranja.

Osobe s invaliditetom i tjelesnim oštećenjem, utvrđeni invaliditet III. i IV. stupnja i tjelesno oštećenje 70% i više, a koje do sada nisu ostvarile pravo na isplatu. Uz zahtjev se prilaže: preslika osobne iskaznice, preslika kartice tekućeg računa, Rješenje o invalidskoj mirovini ili Rješenje o priznavanju prava na osobnu invalidninu ili Rješenje o priznavanju prava na doplatak za pomoć i njegu ili Rješenje o postojanju tjelesnog oštećenja ili Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Nezaposlene osobe koje će biti prijavljene na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje nakon 31.10.2023. godine. Uz zahtjev se prilaže: preslika osobne iskaznice, preslika kartice tekućeg računa, Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Redovni studenti. Uz zahtjev se prilaže: preslika osobne iskaznice, preslika kartice tekućeg računa, Potvrda fakulteta o upisu u akademsku godinu i statusu redovnog studenta.

Isplata će se vršiti putem Hrvatske pošte ili na tekući račun osobe koja ostvaruje pravo na jednokratnu novčanu pomoć.

Potrebna dokumentacija može se dostaviti u Općinu Stupnik osobno, poštom ili na e-mail adresu: opcina-stupnik@stupnik.hr

Thank you for your upload

Skip to content