logo

Poziv novim korisnicima na podnošenje zahtjeva za ostvarenje prava na isplatu jednokratne novčane pomoći povodom uskrsnih blagdana - Općina Stupnik

POZIV NOVIM KORISNICIMA NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARENJE PRAVA NA ISPLATU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI POVODOM USKRSNIH BLAGDANA

 

Za ostvarenje prava na jednokratnu novčanu pomoć povodom uskrsnih blagdana, zahtjev Općini Stupnik do 01. ožujka 2024. godine podnose sljedeće kategorije osoba s prebivalištem na području Općine Stupnik:

Umirovljenici čija mirovina ne prelazi iznos od 455,00 eura, a koji do sada nisu ostvarili pravo na isplatu. Uz zahtjev se prilaže: preslika osobne iskaznice, preslika kartice tekućeg računa, Rješenje o mirovini (ne starije od 6 mjeseci) ili odrezak od mirovine od prethodnog mjeseca ili drugi odgovarajući dokaz o visini mirovine.

Osobe koje nisu ostvarile pravo na mirovinu – muškarci stariji od 65 godina i žene starije od 60 godina. Uz zahtjev se prilaže: preslika osobne iskaznice, preslika kartice tekućeg računa, Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da osoba nije korisnik prava iz mirovinskog osiguranja.

Osobe s invaliditetom i tjelesnim oštećenjem, utvrđen invaliditet III. i IV. stupnja i tjelesno oštećenje 70% i više, a koje do sada nisu ostvarile pravo na isplatu. Uz zahtjev se prilaže: preslika osobne iskaznice, preslika kartice tekućeg računa, Rješenje o invalidskoj mirovini ili Rješenje o priznavanju prava na osobnu invalidninu ili Rješenje o priznavanju prava na doplatak za pomoć i njegu ili Rješenje o postojanju tjelesnog oštećenja ili Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Nezaposlene osobe koje će biti prijavljene na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje nakon 01.03.2024. godine. Uz zahtjev se prilaže: preslika osobne iskaznice, preslika kartice tekućeg računa, Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Redovni studenti. Uz zahtjev se prilaže: preslika osobne iskaznice, preslika kartice tekućeg računa, Potvrda fakulteta o upisu u akademsku godinu i statusu redovnog studenta.

Isplata će se vršiti putem Hrvatske pošte ili na tekući račun osobe koja ostvaruje pravo na jednokratnu novčanu pomoć.

Potrebna dokumentacija može se dostaviti u Općinu Stupnik osobno, poštom ili na e-mail adresu: opcina-stupnik@stupnik.hr

Thank you for your upload

Skip to content