logo

PRETHODNO SAVJETOVANJE - Općina Stupnik

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Postupak nabave: Izgradnja biciklističke staze u Gospodarskoj ulici u Donjem Stupniku

Evidencijski broj nabave: 1-MV-21

Procijenjena vrijednost nabave: 2.150.000,00 bez PDV-a

Dana 16. ožujka 2021. godine naručitelj, Općina Stupnik šalje na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH podatke o postupku nabave.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koje su objavljene, zaključno do 23. ožujka 2021. godine.

Nakon provedenog savjetovanja naručitelj Općina Stupnik će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u EOJN RH.

Više na linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4884142

Objavljeno: 16.03.2021

 

Postupak javne nabave: Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Donjostupničkoj ulici u Stupniku

Evidencijski broj nabave: 3-MV-22

Procijenjena vrijednost nabave: 1.311.890,50 bez PDV-a

Dana 23. rujna 2022. godine naručitelj, Općina Stupnik šalje na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH podatke o postupku nabave.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koje su objavljene, zaključno do 28. rujna 2022. godine.

Nakon provedenog savjetovanja naručitelj Općina Stupnik će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u EOJN RH.

Više na linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6733717

Objavljeno: 23.09.2022

Thank you for your upload

Skip to content