logo

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE STUPNIK 2019 - Općina Stupnik

Općinsko vijeće Općine Stupnik je na 29. sjednici održanoj 18. lipnja 2019. godine donijelo Odluku o donošenju IV Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stupnik koje su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije br. 19/19. Pročišćeni tekst navedene odluke je objavljen u Glasniku Zagrebačke županije br. 24/19.

 

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE STUPNIK 2019

1.A.PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE – 2019

2.A.PROMET – 2019

2.B. POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE – 2019

2.C.1.PLINOOPSKRBA – 2019

2.C.2.ELEKTROOPSKRBA – 2019

2.D.1.VODOOPSKRBA – 2019

2.D.2.ODVODNJA I ODLAGANJE OTPADA – 2019

2.D.3.VODOTOCI – 2019

3.A.1.GRADITELJSKA BAŠTINA – 2019

3.A.2.PRIRODNA BAŠTINA – 2019

3.A.3.STANIŠTA – 2019

3.B.PLANSKE MJERE ZAŠTITE – 2019

3.C.OGRANIČENJA – 2019

4. GRAĐEVNA PODRUČJA – 2019

Thank you for your upload

Skip to content