logo

PRVA IZMJENA LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE - Općina Stupnik

LAG SAVA poziva Vas da se uključite u izradu Prve izmjene Lokalne razvojne strategije.

Nacrt LRS (odabrani tipovi operacija, broj korisnika, iznosi alokacija i kriteriji odabira) izrađen je sukladno rezultatima ankete te konzultacijama na sastancima održanima u svim JLS LAG-a SAVA. LRS kao i dodatke možete preuzeti na web stranici LAG-a Sava: http://www.lagsava.hr/dokumenti.html

Pozivamo Vas da dostavite svoje komentare  izrađenog nacrta LRS na mail maja.cicko@lagsava.hr, po mogućnosti kao komentare u word dokumentu ili jasno navedene u tekstu maila.

 

Rok za dostavu komentara i prijedloga je ponedjeljak 16.10.2017.

Thank you for your upload

Skip to content