logo

Rješenje i Oglas – pokretanje i otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka na nekretnini upisanoj u z.k. ul. 533 k.o. Stupnik i to kč.br. 5692/1 i kč.br. 5692/4 obje k.o. Stupnik - Općina Stupnik

Thank you for your upload

Skip to content