logo

Rješenje o određivanju biračkih mjesta - Općina Stupnik

Na osnovi članka 68. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) Općinsko izborno povjerenstvo OPĆINE STUPNIK donijelo je

 

 

RJEŠENJE

 

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

 

NA PODRUČJU OPĆINE STUPNIK

 

 

Na područjuOPĆINE STUPNIKodređuju se biračka mjesta

 

1. biračko mjesto broj1.

STUPNIK

ZGRADA OPĆINE, GORNJOSTUPNIČKA ULICA 33

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

GORNJI STUPNIK: BOTINKA, BOTINKA 1. ODVOJAK, CVJETNA ULICA, GORENSKA ULICA, GORNJOSTUPNIČKA ULICA, GORNJOSTUPNIČKA ULICA-ODVOJAK, GRADEK, HORVATINCI, JEŽDOVEČKA ULICA 7, KRATKA ULICA, LIPOVAC, PAVLOVIĆKA ULICA, PAVLOVIĆKI ODVOJAK I, PRUDNICE, RUNTASI, SELIŠTE, STUPNIČKOOBREŠKA ULICA 1-1B (NEPARNI), 2-14B (PARNI), ŠIROKA ULICA, TRDAKOVA ULICA, TRGOVENSKA ULICA, ULICA DRAGUTINA NOVAKA, ULICA JOSIPA SAČIĆA, ULICA SV. BENEDIKTA I. ODVOJAK, ULICA SVETOG BENEDIKTA 2-32 (PARNI), ULICA SVETOG BENEDIKTA 45-61 (NEPARNI), ULICA SVETOG BENEDIKTA 1-29 (NEPARNI), VOĆARSKA ULICA, ZAGORSKA ULICA, STUPNIČKI OBREŽ: CIGULIĆI, DVORSKI PUT, FARKAČI, HORVATSKA ULICA, MAROVIĆI, MICANI, RUBNA ULICA, STUPNIČKOOBREŠKA ULICA 1D-999 (NEPARNI), 14C-998 (PARNI), ULICA HRASTOVA, ULICA JAKOBA FRATRIĆA, ULICA JAVORA, ZAVRTI

 

2. biračko mjesto broj2.

STUPNIK

OSNOVNA ŠKOLA STUPNIK, ULICA SVETOG BENEDIKTA 31

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

DONJI STUPNIK: DONJOSTUPNIČKA ULICA 65-999 (NEPARNI), 44-998 (PARNI), MEGLAJCI, ULICA HRVATSKIH BRANITELJA, ULICA SVETOG BENEDIKTA 31-43 (NEPARNI), ULICA SVETOG BENEDIKTA 14A-50 (PARNI), ULICA SVETOG BENEDIKTA 63-91 (NEPARNI), GORNJI STUPNIK: DOMOVIĆEV BRIJEG, DOMOVIĆEV BRIJEG I. ODVOJAK, DOMOVIĆEVA ULICA, JUGOVA ULICA, KATRIČEKI, KATRIĆI, KOBASOVA ULICA, KOVAČIČKO, LOPUHI, MAJDAČKA ULICA, MEDCESTAMA, ULICA SVETOG FLORIJANA, VERNIČKA ULICA

 

3. biračko mjesto broj3.

STUPNIK

IGRALIŠTE NK STUPNIK, DONJOSTUPNIČKA ULICA 47

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

DONJI STUPNIK: BEDEKOVA ULICA 75-105/1 (NEPARNI), BOŽIĆI, BOŽIĆI I. ODVOJAK, BOŽIĆI II. ODVOJAK, DOLENICA 8-28 (PARNI), DONJOSTUPNIČKA ULICA 1-63 (NEPARNI), 2-42 (PARNI), DROBILINA ULICA, DROBILINA ULICA I. ODVOJAK, DROBILINA ULICA II. ODVOJAK, GOSPODARSKA ULICA 1-25 (NEPARNI), 2-30/1 (PARNI), HRASTINA, HRASTINSKI PUT, JADRANSKA AVENIJA, JAPJECI, KRAČNICA, LEDINSKA ULICA, NOVA ULICA, OGRAJSKA ULICA, POD BREGOM, STUPNIČKE ŠIPKOVINE 3-49 (NEPARNI), 20-62 (PARNI), ŠTEFANJSKA ULICA, TOPOLJSKA ULICA, TRGOVAČKA ULICA, ULICA FERDE BELAJA, ULICA NIKOLE TESLE, ŽUŽIĆI, ŽUŽIĆI I. ODVOJAK, ŽUŽIĆI II. ODVOJAK

 

 

KLASA: 013-01/21-01/1

URBROJ: 238/28-03-21-2

STUPNIK, 15.04.2021.

 

 

MP

PREDSJEDNICA

DIJANA VRKLJAN

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Thank you for your upload

Skip to content