logo

Rješenje i Oglas - pokretanje i otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka na nekretnini upisanoj u z.k. ul. 1235 k.o. Stupnik i to na kč.br. 5735/2 k.o. Stupnik; Z-30213/2022 - Općina Stupnik

Thank you for your upload

Skip to content