logo

Rješenje i Oglas - pokretanje i otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka na nekretnini upisanoj u z.k. ul. 2712 k.o. Stupnik i to kč.br. 9311/1 k.o. Stupnik; Z-29271/2022 - Općina Stupnik

Thank you for your upload

Skip to content