logo

Rješenje i Oglas – pokretanje i otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka na nekretnini upisanoj u z.k. ul. 969 k.o. Stupnik i to kč.br. 5734/8 k.o. Stupnik. - Općina Stupnik

Thank you for your upload

Skip to content