logo

Rješenje i Oglas – pokretanje pojedinačnog ispravnog postupka na nekretnini upisanoj u z.k. ul. 1466 k.o. Stupnik i to kč.br. 6526 Katrići - Općina Stupnik

Thank you for your upload

Skip to content