logo

Sanitarna kanalizacija - Općina Stupnik

Projekti vodoopskrbe i odvodnje prvi su na listi investicijskih prioriteta i temelj za obnovu i gradnju cesta u Stupniku. U idućih 5 do 7 godina 80% građevinskog područja općine biti će potpuno komunalno opremljeno, s životnim uvjetima urbane sredine i očuvanom prirodom i okolišem.

Krajem 2019. izgrađena je etapa 3 sanitarne kanalizacije Gornji Stupnik u ulicama Prudnice, Domovićev brijeg, Gorenska, Trdakova i Kratka u dužini 1588 metara sa 120 priključaka. Ukupna vrijednost investicije je 4.040.000,00 Kn.

U prosincu 2019. donesena odluka o odabiru izvođača za gradnju sanitarne kanalizacije Gornji Stupnik – etapa 1 u vrijednosti 5.883.324,19 Kn. Gradnja počinje u drugoj polovici svibnja 2020. a rok za završetak 6 mjeseci. U obuhvatu su ulice Trgovenska, Horvatinci, Dragutina Novaka, Pavlovićka, Cvjetna, Selište, Lipovac, Voćarska i dio Sv. Benedikta sa odvojcima od Gornjostupničke do Trgovenske. Ukupna duljina zahvata je 3.670 m, broj projektiranih kućnih priključaka 236, od toga predvidivi broj priključaka na izgrađene objekte oko 180.

U siječnju 2020. donesena odluka o odabiru izvođača za gradnju sanitarne kanalizacije Gornji Stupnik – etapa 2 u vrijednosti 15.150.349,61 Kn. Gradnja počinje u drugoj polovici svibnja 2020. a rok za završetak je 12 mjeseci. U obuhvatu su ulice Sv. Benedikt od Trgovenske do ul. Kovačićko, Runtasi, Vernička, Medcestama, Domovićev Brijeg osatak i sa Domovićev brijeg odvojak, Katrići, Majdačka, Domovićeva, Lopuhi, Sv. Florijana, Kovačićko, Jugova, Katričeki. Ukupna duljina zahvata je 7.555 m, broj projektiranih kućnih priključaka 507, od toga predvidivi broj priključaka na izgrađene objekte oko 360.

Projekt sanitarne kanalizacije Donji Stupnik prijavljen na sufinanciranje EU sredstvima kao dio projekta „Zagreb 2018“ i u završnoj je fazi odobrenja. Početak radova još nije poznat, predviđa se tijekom 2021. godine. Procjenjena vrijednost investicije je 19.000.000,00 Kn, duljina zahvata je 11.813 metara, broj projektiranih kućnih priključaka 642. U obuhvatu je cijelo naselje Donji Stupnik.

Kolektor K-42, dio je projekta GSK-1 koji je izveden na Gornjostupničkoj ulici, obuhvaća Stupničkoobrešku ulicu do ulaza u Horvatsku. Prijavljen je na sufinanciranje EU sredstvima kao dio projekta „Zagreb 2018“ zajedno s projektom Donjeg Stupnika. Duljina kanala je 1.792 m, broj projektiranih priključaka 80. Procjenjena vrijednost investicije je 4.200.000,00 Kn.

U tijeku je projektiranje i ishođenje građevinskih dozvola za kanalizaciju u ulicama Široka, Gorenska odvojak prema potoku starči, Gradek, Botinka, Botinka odvojak, ul. Javora, Dvorski put, Josipa Sačića, Šipkovine 2, Prudnice nastavak, Kovačićko odvojak, Cigulići, Rubna.

Thank you for your upload

Skip to content